Waefeso 1 Swahili & English

Listen/Download Audio
Waefeso 1 (Swahili) Ephesians 1 (English)

Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu; kwa watakatifu walioko [Efeso] wanaomwamini Kristo Yesu. Waefeso 1:1

Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:

Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Waefeso 1:2

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo; Waefeso 1:3

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ;

kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Waefeso 1:4

even as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and without blemish before him in love;

Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Waefeso 1:5

having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire,

Na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemesha katika huyo Mpendwa. Waefeso 1:6

to the praise of the glory of his grace, by which he freely bestowed favor on us in the Beloved,

Katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Waefeso 1:7

in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,

Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi; Waefeso 1:8

which he made to abound toward us in all wisdom and prudence,

akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na uradhi wake, alioukusudia katika yeye huyo. Waefeso 1:9

making known to us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him

Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo; Waefeso 1:10

to an administration of the fullness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things on the earth, in him;

na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Waefeso 1:11

in whom also we were assigned an inheritance, having been foreordained according to the purpose of him who works all things after the counsel of his will;

Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Waefeso 1:12

to the end that we should be to the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:

Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu; tena mmekwisha kumwamini yeye, na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Waefeso 1:13

in whom you also, having heard the word of the truth, the Gospel of your salvation,--in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Waefeso 1:14

who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God's own possession, to the praise of his glory.

Kwa sababu hiyo mimi nami, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu, na pendo lenu kwa watakatifu wote, Waefeso 1:15

For this cause I also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is among you, and the love which you have toward all the saints,

siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu; nikiwakumbuka katika sala zangu, Waefeso 1:16

don't cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers,

Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye; Waefeso 1:17

that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo; na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo; Waefeso 1:18

having the eyes of your hearts{TR reads "understanding" instead of "hearts"} enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints,

na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo; kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake; Waefeso 1:19

and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to that working of the strength of his might

aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho; Waefeso 1:20

which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,

juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia; Waefeso 1:21

far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come.

akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa; ambalo Waefeso 1:22

He put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things for the assembly,

ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Waefeso 1:23

which is his body, the fullness of him who fills all in all.