Ndiani Angaende (Who Shall Go) Lyrics

ZimPraise african

Chorus:
Ndiani angaende kunofira nyika?
(Who can go die for the world?)
Jesus anoti, regai ndiende!
(Jesus said, I will go)

Ndiani Angaende (Who Shall Go) Video

Ndiani Angaende (Who Shall Go) Lyrics

Ndiani angaende kunofira nyika?
(Who can go die for the world?) 
Jesus anoti, regai ndiende! 
(Jesus said, I will go) x2 

Akarowa pumuchinjikwa 
(He was nailed to the cross) 
Nerudo rwake 
(Because of His love) 
Kuti, tiposenwe naye 
(So that we may be saved)
Oh Rudo rwake, Rukuru sei 
(Oh His love, is so great) 

Jesus anoti, regai ndiende! 
(Jesus said, I will go)
Akarowa pumuchinjikwa 
(He was nailed to the cross) 
Nerudo rwake 
(Because of His love) 
Kuti, tiposenwe naye 
(So that we may be saved)
Oh Rudo rwake, Rukuru sei 
(Oh His love, is so great) 

Ndiani angaende kunofira nyika?
(Who can go die for the world?) 
Jesus anoti, regai ndiende! 
(Jesus said, I will go)
...