Solomon Lange - Mai Taimako Na (My Helper) Lyrics

Contents: Song Information
  • Song Title: Mai Taimako Na (My Helper)
  • Album: You Have Done Me Well
  • Artist: Solomon Lange
  • Released On: 23 Jul 2020
  • Download/Stream: iTunes Music Amazon Music
Solomon Lange Mai Taimako Na (My Helper)

Mai Taimako Na (My Helper) Lyrics

Ko cikin duhu, ko cikin dare
(Though it be dark, though it be night)
Bazanji tsoro ba, mai ceto
(I will not be afraid, My Savior)
Oh ya Yesu, Masoyina
(Oh Jesus, my Lover)
Ko a tudu, ko cikin kwari
(On the mountains or in the valley)
Kana tare da ni
(You are with me)
Eh… Masoyina (Oh, my Lover)

Ko cikin Yaki
(even in times of war)
Bazaka yashe ni ba
(yo will not forsake me)
Masoyinam Eh… Masoyina
(My Lover, Oh My Lover)
Ai na kira Sunan ka
(When I called upon Your Name)
You heard my voice, And you Lifted my Head
Eh… Masoyina (Oh, my Lover)

Chorus
Mai Taimako na, mai Taimako na!
(My Helper, my Helper!)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji soro ba (I will not be afraid)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji kunya ba
(I will not be ashamed)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!) (X2)

Ko cikin duhu, ko cikin dare
(Though it be dark, though it be night) .
Bazanji tsoro ba, mai ceto
(I swill not be afraid)
Eh… Masoyina (Oh, my Lover)
Ko cinki yaki, ko cikin yunwa
(Even in times in war, or in times of hunger)
Bazaka yashe ni ba, ya Yesu
(You will not forsake me, Oh Jesus)
Eh… Masoyina
(Oh, my Lover)
Kai ka fanshe ni
(You redeemed me)
Daga aikin duhu Masoyina
(From the works of darkness, My Lover)
Ai Kaine mai Fansata
(You are my Redeemer)
Duk wanda ya kira Sunanka
(Whoever calls upon your Name)
Bazayaji kunyaba Masoyina
(Will not be put to shame)
Ai kaine Masoyinmu
(You are our lover)

Chorus
Mai Taimako na, mai Taimako na!
(My Helper, my Helper!)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji soro ba (I will not be afraid)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji kunya ba
(I will not be ashamed)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)

Bridge:
Bazan ji tsoro ba
(I shall not be afraid)
Mai Taimako na
(My Helper)
Bazan ji soro ba
(I shall not be afraid)
Kai ne mai Taimako na
(For You are my Helper)

Chorus
Mai Taimako na, mai Taimako na!
(My Helper, my Helper!)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji soro ba (I will not be afraid)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)
Bazan ji kunya ba
(I will not be ashamed)
Mai Taimako na, mai Taimako na
(My Helper, my Helper!)


Mai Taimako Na (My Helper) Video

Solomon Lange Songs

Related Songs