Wewe Ndiwe Bwana Lyrics

Rev Kathy Kiuna swahili

Chorus:
Wewe ndiwe Bwana
Alpha na Omega
Maisha yangu nakutolea wewe

Wewe Ndiwe Bwana Video

Wewe Ndiwe Bwana Lyrics

Wewe ndiwe Bwana 
Alpha na Omega 
Maisha yangu nakutolea wewe

Wewe ndiwe Bwana 
Alpha na Omega 
Maisha yangu nakutolea wewe

Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Muumba vyote nakuinamia 
Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Muumba vyote nakuinamia 

Wewe ndiwe Bwana 
Alpha na Omega 
Maisha yangu nakutolea wewe

Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Muumba vyote nakuinamia 
Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Muumba vyote nakuinamia 

Wewe ndiwe Bwana 
Alpha na Omega 
Maisha yangu nakutolea wewe

Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Pokea utukufu 
Wewe ndiwew Bwana wa majeshi 
Pokea shukrani 

Wewe ndiwe Bwana wa Mabwana 
Pokea utukufu 
Wewe ndiwew Bwana wa majeshi 
Pokea shukrani 

Allelulia Allelulia 
Alleluia Alleluia 
Alle Alleluia