Jabu Hlongwane - Oh Halleluya Lyrics

Oh Halleluya Lyrics

Languages: English, Zulu)

Chorus:
Oh Hallelu-ya, Oh Hallelu-ya,
Oh Hallelu-ya, Oh Hallelu-ya
Amen! Amen!
(Repeat)

Verse:
Masimbonge simdumise uJehova kube phakade
(Lets thank Him and praise Jehovah for eternity)
(Repeat)


Oh Halleluya Video

Jabu Hlongwane Songs

Related Songs