Home » Jabu Hlongwane » Back To The Cross

Back To The Cross by Jabu Hlongwane

Back To The Cross Lyrics

Jubu traces the origin 

of Joyous Celebration in 

which they sang "Back to the cross" 

in local dialect(Zulu)


Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi

Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona

Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo


Wandithand’ uJesu lo

Kush’ incwadi njalo

Ngiyingane yakhe

Anginaw ‘amandla


Yebo uJesu uyangithanda

Uyangithanda incwadi isho nje


Singabantwana abancane

abahlala ethembeni


Usizi, usizi, usizi asinalo


Back To The Cross Video

Jabu Hlongwane Songs

Related Songs

Recent Articles


The Lyrics published in this page is meant for educational and personal use only.

1