Jabu Hlongwane + Joyous Celebration - Back To The Cross Lyrics

Back To The Cross Lyrics

Jubu traces the origin 
of Joyous Celebration in 
which they sang "Back to the cross" 
in local dialect(Zulu)

Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi
Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona
Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo

Wandithand’ uJesu lo
Kush’ incwadi njalo
Ngiyingane yakhe
Anginaw ‘amandla

Yebo uJesu uyangithanda
Uyangithanda incwadi isho nje

Singabantwana abancane
abahlala ethembeni

Usizi, usizi, usizi asinalo


Back To The Cross Video

Jabu Hlongwane Songs

Related Songs