Nigbati Mo Ro. Lyrics

Tope Alabi african

Chorus:
Igba ti mo ro ise iyanu re laaye mi
Mori pe o ga
Mori pe o ga

Nigbati Mo Ro. Video

Nigbati Mo Ro. Lyrics

Igba ti mo ro ise iyanu re laaye mi
Mori pe o ga
Mori pe o ga
Mori pe o ga pupo

Igba ti mo ro ise iyanu re laaye mi
Mori pe o ga
Mori pe o ga
Mori pe o ga pupo