Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa Lyrics

Solly Mahlangu swahili

Chorus:
Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa
Eeh Baba, pokea sifa, pokea sifa.
Yahweh, pokea sifa, pokea sifa.

Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa Video

Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa Lyrics

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba, pokea sifa, pokea sifa.
Eeh Baba, pokea sifa, pokea sifa.
Yahweh, pokea sifa, pokea sifa.
Jehovah, pokea sifa, pokea sifa.

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa