Ufanelwe

by Neyi Zimu in African Gospel Music 0 comments

Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
( Lord you are Holy ,there is none like you)

Ezulwini izingelosi zidumisa ubukhulu buka Krestu,
zikhothamela zithula nemichele(Angels in heaven Glorify you)
zithu ufanelwe ubukhosi( They cry Holy that you deserve to be Glorified)

Bantu bonkhe masidumiseni, ubukhulu buka Somandla
(nations,come let us praise Him)
Sikhothame ,sicule nezingelosi sithufanelwe ubukhosi
(Let us give Glorify Him together with the Angels)
Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
(Lord you are Holy, there is none like you)


Share:

Write a review of Ufanelwe :

0 Comments/Reviews


Neyi Zimu

@neyi-zimu

Bio

View all songs, albums & biography of Neyi Zimu

View Profile

Bible Verses for Ufanelwe

1st Chronicles 29 : 13

So now, our God, we give you praise, honouring the glory of your name.

Psalms 75 : 1

<To the chief music-maker; put to Al-tashheth. A Psalm. Of Asaph. A Song.> To you, O God, we give praise, to you we give praise: and those who give honour to your name make clear your works of power.

Mp3 Songs & Download from iTunes

  • listen on Itunes Music