Neyi Zimu - Udumo Lanke Lyrics

Udumo Lanke LyricsUdumo Lanke Lyrics Not Available
Be the first to submit

Related Lyrics:
Sibabaza ubukhulu bakho
Sibabaza ubungcwele bakho
Udumo lonke lungolwakho
Amandla onke angawakho
Uyingcwele
Sibabaza ubukhulu bakho

Sibabaza ubukhulu bakho,
Sibabaza ubungcwele bakho
Udumo lonke lungolwakho
Amandla onke angawakho
Uyingcwele 


Udumo Lanke Video

Neyi Zimu Songs

Related Songs