Nathaniel Bassey - NDUM (MY LIFE) FEAT. M & REVELATION Lyrics

NDUM (MY LIFE) FEAT. M & REVELATION Lyrics

I belong to Jesus
Hundred percent
Satan has no right
He has no share
He has no stake in this life
Hallelujah

Ndum bu nke Chineke (My life belongs to God)
Ile nile nkem nwere (Everything that I have)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)
Ekwensu enwegi ike n’ebemno (The devil does not have power over me)
Abum nwa nke Chukwu (I am a Child of God)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Ndum bu nke Chineke (My life belongs to God)
Ihe nile nkem nwere (Everything that I have)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)
Ekwensu enwegi ike n’ebemno (The devil does not have power over me)
Abum nwa nke Chukwu (I am a Child of God)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Onyinyeaka, Chinwedum 
(The one who helps me, the God who owns my life) 
Onye nwem, Eze
(The one that owns me, King) 
Jesus bu isi ike ndum o (The strength of my life)

Ndum bu nke Chineke (My life belongs to God)
Ihe nile nkem nwere (Everything that I have)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Ndum bu nke Mmuo ka mmuo 
(My life belongs to the spirit that is greater than all spirits) 
Ndum bu nke Mmuo ka mmuo 
(My life belongs to the spirit that is greater than all spirits)
Eze ndi mmuo (The king of spirits) 
Mmuo n'elo mmuo (The spirit that swallows other spirits) 
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Okwa gi bu eze ndi eze n'eze ze 
(You are the king other kings reverence)
Oke ikuku, kuku na tuege  
(The great wind that other winds are afraid of) 
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Onyinyeaka, Chinwedum 
(The one who helps me, the God who owns my life) 
Onye nwem, Eze
(The one that owns me, King) 
Jesus bu isi ike ndum o (The strength of my life)

Ndum bu nke Chineke (My life belongs to God)
Ihe nile nkem nwere (Everything that I have)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)

Ndum bu nke Chineke (My life belongs to God)
Ihe nile nkem nwere (Everything that I have)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)
Ekwensu enwegi ike n’ebemno (The devil does not have power over me)
Abum nwa nke Chukwu (I am a Child of God)
Jesus nani gi ri nw’otuto (Jesus only you deserve the praise)


NDUM (MY LIFE) FEAT. M & REVELATION Video

NDUM (MY LIFE) FEAT. M & REVELATION  Lyrics -  Nathaniel Bassey

Nathaniel Bassey Songs

Related Songs