Just A Way To Show How Much I Love You - Njia Ya Kusema

'Audio Mp3 Preview Courtesy of iTunes listen on Itunes Music View on amazon

From the first day I met you
Sijawahi lala njaa, Nyumba umeishughulikia
From the first day I met you
Sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima
From the first day I met you
Sijapigwa na baridi blanketi umenipa
From the first day I met you
Umenipenda na mambo yangu mengi

Ulinipenda kwanza kabla nikujue
Ulinipenda kwanza kabla nikupende
Nilipokujua hapo nikatambua milele nitakuinua
Pendo la kishua, nami naamua nitakupenda pia

It is just a way, a way to show how much I love you
Ni njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda

Adui wewe umekuwa kizuizi maishani
Adui wewe wataka nikose mimi taji ya uzima
Adui wewe ulishindwa miaka iliyopita
Kalivari aliposema yamekwisha
Eloi eloi lamasabakitani
Mawe walitupa, mate kukutemea
Mkuki ubavuni, maji yakamwagika
Damu ilivuja, ili nipate uzima

It is just a way, a way to show how much I love you
Ni njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda

It is just a way, a way to show how much I love you
Ni njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupendaShare:
0 Comments

Comments / Song Reviews

Share your understanding & meaning of this song


Kaberere

@kaberere

Bio

View all songs, albums & biography of Kaberere

View Profile

Bible Verses for Just A Way To Show How Much I Love You - Njia Ya Kusema

Psalms 18 : 1

Wewe, Bwana, nguvu zangu, nakupenda sana;

Psalms 25 : 4

Ee Bwana, unijulishe njia zako, Unifundishe mapito yako,

Psalms 37 : 25

Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, Lakini sijamwona mwenye haki ameachwa Wala mzao wake akiomba chakula.

Matthew 27 : 46

Na kama saa tisa, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani? Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?

Luke 10 : 27

Akajibu akasema, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote; na jirani yako kama nafsi yako.

Romans 6 : 9

tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena.

1st John 4 : 19

Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.

Mp3 Songs & Download from iTunes

listen on Itunes Music

Sifa Lyrics

Social Links