Joyfull Praise Choir - Ndeyenyu Lyrics

Contents:

Ndeyenyu Lyrics

Ndaiva ndiri mutadzi ,ndichitadzira mwari
Ndaiva ndirimutadzi,ndichitadzira vanhu
Ndaiva ndirimutadzi,ndichizvitadzira
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Ndaiva ndiri mutadzi ,ndichitadzira mwari
Ndaiva ndirimutadzi,ndichitadzira vanhu
Ndaiva ndirimutadzi,ndichizvitadzira
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Ndaiva ndiri mutadzi ,ndichitadzira mwari
Ndaiva ndirimutadzi,ndichitadzira vanhu
Ndaiva ndirimutadzi,ndichizvitadzira
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Asi jeso jeso wakandidzikinura
Asi jeso jeso wakandidzikinura

Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Ooh ooh ooh ooh oh ooh
Mbiri yose ndeyenyu
Mbiri yose ndeyenyu
Mbiri yose ndeyenyu
Mbiri yose ndeyenyu
Mbiri yose ndeyenyu


Joyfull Praise Choir Songs

Related Songs