Bethel Revival Choir - Mawu Gbagbe (Thank You) Lyrics

Mawu Gbagbe (Thank You) Lyrics

Mawu Gbagbe akpe na wò
(Thank you living God)
Mawu Gbagbe akpe na wò
(Thank you living God)
Woe nye Fiawodzifia
(You are King of kings)
Woe nye ŋutikɔkɔe fia
(You are the King of Holiness)
Mawu Gbagbe akpe na wò
(Thank you living God)

Woe nye Mawu
(You are God)
Woe nye Mawu
(You are God)
Woe nye Mawu yi mavɔ me
(You are an everlasting God)

Mawu Gbagbe akpe na wò
(Thank you living God)
Mawu Gbagbe akpe na wò
(Thank you living God)

-------------------------------------------

O Gbɔgbɔ kɔkɔe
(O Holy Spirit)
O kplɔla nyuitɔ
(O perfect guide)

Nusi nèwɔ ta
(For what you’ve done)
Miàkafu wò
(We’ll praise)

Miadzi "hale" haleluya
(We’ll sing hallelujah)

Haleluya
(Hallelujah)
Haleluya
(Hallelujah)

Nusi nèwɔ ta
(For what you’ve done)
Miàkafu wò
(We’ll praise)

Miadzi "hale" haleluya
(We’ll sing hallelujah)

O honhom kɔnkrɔn
(O Holy Spirit)
Oguanhwɛfo pa
(The good shepherd)

Nea W'ayε nti
(For what you’ve done)
Yɛ kanfo wo
(We praise you)
Yɛ to "hale" haleluya
(We’ll sing Halellujah)

Haleluya
(Hallelujah)
Haleluya
(Hallelujah)

Nea W'aye nti
(For what you’ve done)
Yɛ kanfo wo
(We praise you)
Yɛ to "hale" haleluya
(We’ll sing Halellujah)


Mawu Gbagbe (Thank You) Video

Bethel Revival Choir Songs

Related Songs