Yebo Linamandla Lyrics - Benjamin Dube

Benjamin Dube country

Chorus:
feat. Nomakhuze Ndabula
Yebo linamandla, (Yes there is power)
Yebo linamandla (Yes there is power)
Yebo linamandl'igama (Yes there is power in the Name)

Yebo Linamandla Video

Buy/Download Audio

Yebo Linamandla Lyrics

 feat. Nomakhuze Ndabula
Yebo linamandla, (Yes there is power)
Yebo linamandla (Yes there is power)
Yebo linamandl'igama (Yes there is power in the Name)

Yebo linamandla, (Yes there is power)
Yebo linamandla (Yes there is power)
Yebo linamandl'igama (Yes there is power in the Name)

Lisus' Uvalo Linik' Amandla (It removes fear, and gives power)
Yebo linamandl'igama (Yes there is power in the Name)

Lisus' Uvalo Linik' Amandla (It removes fear, and gives power)
Yebo linamandl'igama (Yes there is power in the Name)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu(No other name but Jesus)
Igama elihle, (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa(It makes me sing and say I'm satisfied)

Benjamin Dube  feat. Nomakhuze Ndabula