Ongiholayo Lyrics - Benjamin Dube

Benjamin Dube african

Chorus:
Ongiholayo
Uyangihola emadlelwen aluhlaza
Ongiholayo

Ongiholayo Video

Buy/Download Audio

Ongiholayo Lyrics

Ongihalayo, Ongiholayo 
Ongihalayo, Ongiholayo 

Ongihalayo, Ongiholayo 
Ongihalayo, Ongiholayo 

(Mina ngino Jesu) Wami Ongiholayo 
(Mina ngino Jesu) wamin Ongiholayo

Ongihalayo, Ongiholayo 
Ongihalayo, Ongiholayo 

Ongiholayo emadelelwen' aluhlaza 
Ongiholayo 
Uyangihola emadlelwen aluhlaza 
Ongiholayo 

Lenne le banna ba Yeso 
Rena rebosoa kemoya 
Lenna lebanna Kajeso 
Rena rebosoa kemoya 

Kemoya, Kemoya 
Rena rebosoa kemoya
Kemoya, Kemoya
Rena rebosoa kemoya

Ongihalayo, Ongiholayo 
Ongihalayo, Ongiholayo