Ngena (Come in) Lyrics

Ayanda Ntanzi african

Chorus:
Ngena ngena ngena
Indawo isekhona.
Translates to:
come in come in come in
There is still a place

Ngena (Come in) Video

Ngena (Come in) Lyrics

Ngena ngena ngena
Indawo isekhona. 
Translates in English to:
come in come in come in
There is still a place