Achana Nao Lyrics

Sei Sisters swahili

Chorus:
Achana nao ah, Achana nao eeh
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao
Achana nao ah, Achana nao eeh eh
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao

Achana Nao Video

Achana Nao Lyrics

Kazi ya kupigana na watu wa Mungu achana nayo 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Vita vyao ni Mungu mwenyewe anawapigania eeh 
Wamezingirwa na moto cheza mbali nao 

Achana nao ah, Achana nao eeh 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Achana nao ah, Achana nao eeh eh 
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao 

Sauli kwa unafiki aliokuwa nayo 
Alipanga vita kinyume na mtu wa Mungu Daudi 
Hakujua vita vya Daudi ni vyake Mungu eeh
Mungu alimleta Sauli hadi mikononi mwa Daudi 
Daudi alikata vazi la Sauli kisha akamuonyesha 
Akamwambia tazama ningetaka ningekuangamiza ah 
Sauli kutazama akapiga magoti akatoa machozi 
Hapo akatambua wapakwa mafuta achana nao 
Vita vyao ni Mungu mwenyewe anawapigania ah eh 

Achana nao ah, Achana nao eeh 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Achana nao ah, Achana nao eeh eh 
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao 

Kuna watu wameitwa wamepakwa mafuta 
Kwa kazi ya Bwana wamejitoa kwa hali na mali 
Lakini bado kukataliwa kushushwa moyo 
kuonewa bure, kushushwa chini, kudharauliwa 
Ewe usife moyo, kwani tunaye Mungu 
Ewe usife moyo, kwani tunaye Mungu 
Vita vyetu ni Mungu mwenyewe atupigania 

Achana nao ah, Achana nao eeh 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Achana nao ah, Achana nao eeh eh 
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao

Ninamwita Mungu wa akina Shadrack akupiganie 
Kwenye moto ya majaribu usichomeke 
Ninamwita Mungu wa Danieli akupiganie wewe 
Afunge midomo ya adui zako uishi salama 
Ninamwita Mungu wa Israeli akupiganie eeh 
Afanye njia mahali ambapo hapana njia 
Wapendwa msife moyo kwani tunaye Mungu 

Achana nao ah, Achana nao eeh 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Achana nao ah, Achana nao eeh eh 
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao 

Achana nao ah, Achana nao eeh 
Wapakwa mafuta ni wateule achana nao 
Achana nao ah, Achana nao eeh eh 
Walioitanishwa kwa jina la Baba achana nao