Yahweh Lyrics

Segun John Dunsin Oyekan african

Chorus:
He will do what He says He will do
He will do what He promised to You
My God will do what He says He will do
He will do what He promised to You

His name is Yahweh
His name is Yahweh

Yahweh Video

Yahweh Lyrics

He will do what He says He will do 
He will do what He promised to You 
My God will do what He says He will do 
He will do what He promised to You 

His name is Yahweh 
His name is Yahweh 
His name is Yahweh 
His name is Yahweh 

He will do what He says He will do 
He will do what He promised to You 
My God will do what He says He will do 
He will do what He promised to You 

His name is Yahweh 
Somebody call Him Yahweh 
His name is Yahweh 
His name is Yahweh 
Yahweh Yahweh