Nitasimama Kwenye Mnara Lyrics - Nzabakiza Patrick

Nzabakiza Patrick swahili

Nitasimama Kwenye Mnara Lyrics

Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda
Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda
Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda

Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda
Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda
Nitasimama kwenye Mnara
Nione lile atakalolitenda

Nione lile atakolitenda
Nione lile atakolitenda
Nione lile atakolitenda
Nione lile atakolitenda

Song Story
Nitasimama is a song composed directly from the Bible.
Habakkuk 2:1 "Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu."
Which in English is "I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will look forth to see what he will speak with me, and what I shall answer concerning my complaint."


Nitasimama Kwenye Mnara Video