Kaberia

Unastahili Bwana Kupokea Utukufu Lyrics

Unastahili Unastahili unastahili Bwana
Kupokea utukufu heshima na uweza
Unastahili Bwana

Unastahili Unastahili unastahili Bwana
Kupokea utukufu heshima na uweza
Unastahili Bwana

Wewe wastahili wewe wastahili Bwana
Wewe wastahili wewe wastahili Bwana

Unastahili Unastahili unastahili Bwana
Kupokea utukufu heshima na uweza
Unastahili Bwana
Wewe wastahili wewe wastahili Bwana
Wewe wastahili wewe wastahili Bwana

Also Sung in Aflewo Worship


Unastahili Bwana Kupokea Utukufu Video