Joyous Celebration - Sengiyacela Lyrics

Contents: Song Information
  • Song Title: Sengiyacela
  • Album: Joyous Celebration 24: The Rock (Live At Sun City) - PRAISE
  • Artist: Joyous Celebration
  • Released On: 03 Apr 2020
  • Download/Stream: iTunes Music Amazon Music
Joyous Celebration Sengiyacela

Sengiyacela Lyrics

Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
[What shall stand on my way] 
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
[For seeking a pure heart] 
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
[Because at home it is forbidden] 
Into engcolileyo nayodwa
[To have anything unpure] 

Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe ke
[I, humbly, ask Lord that You grant me] 
Amandla engiwadinga ukuba ngifike le
[The power that I need to reach my destination] 
Ngokuba izilingo zingihaqile la
[For the perpetrators have surrounded me] 
Ngiyahluleka uma ngingedwa
[I can't conquer them all on my own]

Into engcolileyo nayodwa
[nothing unpure]

Ngiyahluleka uma ngingedwa
[I can't conquer them all on my own]


Sengiyacela Video

Sengiyacela  Lyrics -  Joyous Celebration

Joyous Celebration Songs

Related Songs