Mwari Vanopindura (God Does Answer)

Mwari Vanopindura (God Does Answer) Lyrics

Lyrics:
Intro:
Zverudzi urwu hazvibvi zvega
(This kind does not end by itself)
Asi nekunyengetera
(But through prayer)
Kutsanya kuzhinji
(And lots of fasting)
Ukanamata uchitenda
(If you pray with faith)
Kuna Mwari wako
(To your God)
Iye Anopindura minamato
(He answers prayers)

1st Verse:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Ishe Vanopindura
(The Lord answers)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

Chorus:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

2nd Verse
Ukanamata uchirevesa
(If you pray in sincerity)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)
Nzeve dzavo hadzisi pfupi
(His ears are not short)
Vaudze zvirikukunetsa mudikani
(Tell him what's worrying you)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)

Paunonamata revesa pamberi paIshe
(When you pray be sincere before the Lord)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)
Vanotangira paunopererwa
(He starts where you end)
Vanenyasha dzisingaperi
(He has eternal grace)

Bridge:
Simba raMakatipa
(The power you have given us)
Rinokunda zvese
(It conquers all)
Simba rekuteura
(The power to pray)
Kuna Mwari wedu
(To our God)

Chorus:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

Outro:
Minamato
(Prayers)

©Encounter Music 2019Share:

Write a review/comment of Mwari Vanopindura (god Does Answer):

0 Comments/Reviews


Encounter Music

@encounter-music

Bio

View all songs, albums & biography of Encounter Music

View Profile

Bible Verses for Mwari Vanopindura (God Does Answer)

No verses added for this song, suggest a verse to be included in the comments section

Mp3 Songs & Download from iTunes

  • listen on Itunes Music