Albums & Songs

 • Abba Baba
 • Bhekani Ezulwini
 • Here We Stand
 • I Love You Lord
 • Wakuqinisa Ngegazi
 • Kwazamazama
 • Lift Me to the Rock
 • Jesus is the Answer
 • Ezintweni Zonke
 • Wamuhle Jehova
 • Mabala Onke
 • We Praise Jesus
 • Ameva
 • Alfa no Omega
 • Be Still
 • It Is Well
 • Nearer
 • The Power and the Glory
 • Be Still
 • Liyangenelisa
 • Ezindaweni Zonke
 • Umbuso Wezulu
 • Siyekeleni
 • Yiyo Lendlela
 • Jes'uyimpendulo
 • Ofana No Jesu
 • Mhlekazi
 • Uyalela
 • You Are Alpha
 • Sewakhile
 • Living Waters
 • Joy
 • When I Remember
 • Anybody
 • Umthokozisi
 • Izigi
 • Unamandla
 • It's Me
 • He Lifted Me
 • Yebo Nkosi
 • He Gives Me Power
 • How I Love Jesus
 • Sailing
 • Rock of Ages
 • Jesu Yedwa
 • Rock My Soul
 • Sebebuthwa
 • Sweet Jesus
 • Izulu Nomhlaba
 • All Time Religion
 • Yabethelwa
 • Holy Zion
 • In the Middle of the Night
 • Blessings
 • Remember Me
 • Ngonyama Kajuda
 • Emoyeni Wami
 • Ngingo Wakho
 • Moya Ongcwele
 • Africa
 • Zonke Izono
 • Ngimfumene
 • Singing Glory
 • Heavy Load
 • Ziyamazi Umelusi
 • Hlala Kuye
 • The Power and the Glory
 • Kherubi
 • Nearer My God
 • Siyabathandazela
 • Kuhle Moya
 • What a Friend
 • Siyakudumisa
 • Thula Wazi
 • U Jesu Obehamba Nami
 • Believe
 • Ngiyakubonga
 • Yala Nkosi
 • Ye Wena
 • Blessings
 • Remember Me
 • Ngonyama Kajuda
 • Emoyeni Wami
 • Ngingo Wakho
 • Moya Ongcwele
 • Africa
 • Zonke Izono
 • Ngimfumene
 • Singing Glory
 • Heavy Load
 • Ziyamazi Umelusi
 • Laphalal Igazi
 • Kufana Nezulu
 • Friendship with Jesus
 • Njalo Ngiyavuma
 • Lizwi
 • Sedi Ladichaba
 • Make up Your Mind
 • Bayethe Nkosi
 • Kufisa Kwami Konke
 • Its so Sweet
 • Phezulu Enkosini
 • Everyday with Jesus
 • It is Well
 • Liyangenelisa
 • Siyekeleni
 • Jesu Uyimpendulo
 • Ancient of Days
 • Sthandwa Sami
 • Bhekani Ezulwini
 • Home Sweet Home
 • Hao Yatswanang
 • Uyadumiseka
 • Usenguye Nanamhlanje
 • Sthandwa Sami
 • Ithemba Lami
 • Uyanginakekela
 • Cover Me
 • Praise the Lord
 • I Lay My Life
 • Glory Glory
 • Inkos' Inamandla
 • Sizophakamisa Izandla
 • Edwaleni
 • Siyabonga Ngonyama
 • Uthando Lwakho
 • We Serve
 • Halleluya
 • Lifikile Ivangeli
 • Praise The Lord
 • Umfula Wenkazimulo
 • My Worship
 • It Is Well
 • Nearer
 • The Power And The Glory
 • Be Still
 • Liyangenelisa
 • Ezindaweni Zonke
 • Umbuso Wezulu
 • Siyekeleni
 • Yiyo Lendlela
 • Jes'uyimpendulo
 • Ofana No Jesu
 • Mhlekazi