Usinipite Mwokozi Unisikue

Tenzi SifaMusic

Watch Video for Usinipite Mwokozi Unisikue

Read lyrics while watching

Usinipite mwokozi, unisikie;
unapozuru wengine usinipite

Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

Kiti chako cha rehema, nakitazama;
Magoti napiga pale, nisamehewe.


Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

Sina ya kutegemea, ila wewe tu;
Uso wako uwe kwangu; Nakuabudu.


Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

U mfariji peke yako; sina Mbinguni,
wala duniani pote, Bwana mwingine.


Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

# This is the official swahili version of
pass me not Oh Gracious saviour hymn

Tags: Tenzi, Nations, Sifa Lyrics

Other songs by Tenzi,

Bwana Mungu Nashangaa kabisa
Bwana U Sehemu Yangu
Ni Ujumbe Wa Bwana 118
Wamwendea Yesu Kwa Kusafiwa
Ni tabibu wa Karibu - imbeni malaika sifa kwa Yesu Bwana
Liko Lango Moja Wazi - Lango ndiye yesu Bwana
Mwamba Wenye Imara
Ni Salama Rohoni Mwangu
Msalaba ndio asili ya mema
Msalabani pa Mwokozi
Msalaba ndio asili ya mema
Yesu Kwetu ni Rafiki
Nitamjua - kazi yangu ikiisha nami nikiokoka
Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu
Msifuni Yesu Ndiye Mkombozi
Nataka nimjue Yesu - zaidi nimfahamu Yesu
Siku kuu Siku-kuu Ya kuoshwa dhambi zangu kuu
Mungu ni pendo
Kumtegemea Mwokozi
Yote kwa Yesu - Unto Jesus I surrender in Swahili
Amani Moyoni Mwangu Tangu Siku hiyo Aliponijia
Twendeni Askari - Onward Christian Soldiers SW
Kaa Nami ni Usiku Tena

Related songs:

tenzi za rohoni - swahili hymns lyrics related to Usinipite Mwokozi Unisikue

Ni tabibu wa Karibu - imbeni malaika sifa kwa Yesu Bwana
Ni Ujumbe Wa Bwana 118
Siku kuu Siku-kuu Ya kuoshwa dhambi zangu kuu
Amani Moyoni Mwangu Tangu Siku hiyo Aliponijia
Nina Haja nawe

From the Bible

Categories