Zaburi 7 : 4 Psalms chapter 7 verse 4

Swahili English Translation

Zaburi 7:4

Ikiwa nimemlipa mabaya Yeye aliyekaa kwangu salama; (Hasha! Nimemponya yeye Aliyekuwa mtesi wangu bila sababu;)
soma Mlango wa 7

Psalms 7:4

If I have rewarded evil to him who was at peace with me (Yes, I have delivered him who without cause was my adversary),