Zaburi 52 : 8 Psalms chapter 52 verse 8

Swahili English Translation

Zaburi 52:8

Bali mimi ni kama mzeituni Umeao katika nyumba ya Mungu. Nazitumainia fadhili za Mungu milele na milele.
soma Mlango wa 52

Psalms 52:8

But as for me, I am like a green olive tree in God's house. I trust in God's loving kindness forever and ever.