Zaburi 119 : 85 Psalms chapter 119 verse 85

Swahili English Translation

Zaburi 119:85

Wenye kiburi wamenichimbia mashimo, Ambao hawaifuati sheria yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:85

The proud have dug pits for me, Contrary to your law.