Zaburi 119 : 80 Psalms chapter 119 verse 80

Swahili English Translation

Zaburi 119:80

Moyo wangu na uwe mkamilifu katika amri zako, Nisije mimi nikaaibika.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:80

Let my heart be blameless toward your decrees, That I may not be disappointed.