Zaburi 119 : 75 Psalms chapter 119 verse 75

Swahili English Translation

Zaburi 119:75

Najua ya kuwa hukumu zako ni za haki, Ee Bwana, na kwa uaminifu umenitesa.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:75

Yahweh, I know that your judgments are righteous, That in faithfulness you have afflicted me.