Zaburi 119 : 71 Psalms chapter 119 verse 71

Swahili English Translation

Zaburi 119:71

Ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa, Nipate kujifunza amri zako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:71

It is good for me that I have been afflicted, That I may learn your statutes.