Zaburi 119 : 67 Psalms chapter 119 verse 67

Swahili English Translation

Zaburi 119:67

Kabla sijateswa mimi nalipotea, Lakini sasa nimelitii neno lako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:67

Before I was afflicted, I went astray; But now I observe your word.