Zaburi 119 : 62 Psalms chapter 119 verse 62

Swahili English Translation

Zaburi 119:62

Katikati ya usiku nitaamka nikushukuru, Kwa sababu ya hukumu zako za haki.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:62

At midnight I will rise to give thanks to you, Because of your righteous ordinances.