Zaburi 119 : 60 Psalms chapter 119 verse 60

Swahili English Translation

Zaburi 119:60

Nalifanya haraka wala sikukawia, Kuyatii maagizo yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:60

I will hurry, and not delay, To obey your commandments.