Zaburi 119 : 51 Psalms chapter 119 verse 51

Swahili English Translation

Zaburi 119:51

Wenye kiburi wamenidharau mno, Sikujiepusha na sheria zako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:51

The arrogant mock me excessively, But I don't swerve from your law.