Zaburi 119 : 50 Psalms chapter 119 verse 50

Swahili English Translation

Zaburi 119:50

Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, Ya kwamba ahadi yako imenihuisha.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:50

This is my comfort in my affliction, For your word has revived me.