Zaburi 119 : 30 Psalms chapter 119 verse 30

Swahili English Translation

Zaburi 119:30

Nimeichagua njia ya uaminifu, Na kuziweka hukumu zako mbele yangu.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:30

I have chosen the way of truth. I have set my heart on your law.