Zaburi 119 : 176 Psalms chapter 119 verse 176

Swahili English Translation

Zaburi 119:176

Nimetanga-tanga kama kondoo aliyepotea; Umtafute mtumishi wako; Kwa maana sikuyasahau maagizo yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:176

I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I don't forget your commandments.