Zaburi 119 : 172 Psalms chapter 119 verse 172

Swahili English Translation

Zaburi 119:172

Ulimi wangu na uiimbe ahadi yako, Maana maagizo yako yote ni ya haki.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:172

Let my tongue sing of your word, For all your commandments are righteousness.