Zaburi 119 : 131 Psalms chapter 119 verse 131

Swahili English Translation

Zaburi 119:131

Nalifunua kinywa changu nikatweta, Maana naliyatamani maagizo yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:131

I opened my mouth wide and panted, For I longed for your commandments.