Zaburi 119 : 130 Psalms chapter 119 verse 130

Swahili English Translation

Zaburi 119:130

Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:130

The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple.