Zaburi 119 : 118 Psalms chapter 119 verse 118

Swahili English Translation

Zaburi 119:118

Umewakataa wote wazikosao amri zako, Kwa maana hila zao ni uongo.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:118

You reject all those who stray from your statutes, For their deceit is in vain.