Zaburi 119 : 110 Psalms chapter 119 verse 110

Swahili English Translation

Zaburi 119:110

Watendao uovu wamenitegea mtego, Lakini sikuikosa njia ya mausia yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:110

The wicked have laid a snare for me, Yet I haven't gone astray from your precepts.