Zaburi 119 : 104 Psalms chapter 119 verse 104

Swahili English Translation

Zaburi 119:104

Kwa mausia yako najipatia ufahamu, Ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:104

Through your precepts, I get understanding; Therefore I hate every false way.