Zaburi 119 : 100 Psalms chapter 119 verse 100

Swahili English Translation

Zaburi 119:100

Ninao ufahamu kuliko wazee, Kwa kuwa nimeyashika mausia yako.
soma Mlango wa 119

Psalms 119:100

I understand more than the aged, Because I have kept your precepts.