Zaburi 116 : 18 Psalms chapter 116 verse 18

Swahili English Translation

Zaburi 116:18

Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, Naam, mbele ya watu wake wote.
soma Mlango wa 116

Psalms 116:18

I will pay my vows to Yahweh, Yes, in the presence of all his people,