Zaburi 103 : 21 Psalms chapter 103 verse 21

Swahili English Translation

Zaburi 103:21

Mhimidini Bwana, enyi majeshi yake yote, Ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake.
soma Mlango wa 103

Psalms 103:21

Praise Yahweh, all you hosts of his, You servants of his, who do his pleasure.