Zaburi 103 : 19 Psalms chapter 103 verse 19

Swahili English Translation

Zaburi 103:19

Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, Na ufalme wake unavitawala vitu vyote.
soma Mlango wa 103

Psalms 103:19

Yahweh has established his throne in the heavens. His kingdom rules over all.