Zaburi 103 : 15 Psalms chapter 103 verse 15

Swahili English Translation

Zaburi 103:15

Mwanadamu siku zake zi kama majani; Kama ua la kondeni ndivyo asitawivyo.
soma Mlango wa 103

Psalms 103:15

As for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes.