Zaburi 100 : 4 Psalms chapter 100 verse 4

Swahili English Translation

Zaburi 100:4

Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru; Nyuani mwake kwa kusifu; Mshukuruni, lihimidini jina lake;
soma Mlango wa 100

Psalms 100:4

Enter into his gates with thanksgiving, Into his courts with praise. Give thanks to him, and bless his name.